fbpx

חוסכים הון בתשלומי הביטוח לפני משכנתא

בדיקה מהירה ומקצועית לאיתור ביטוחים כפולים, ביטוחים יקרים וביטוחים מוסתרים
לפני משכנתא? יש לכם מעל 50% לחסוך אלפי שקלים בחודש על תשלומי הביטוח כמשפחה

הבדיקה והטיפול בזכאים הינם ללא עלות וללא התחייבות. בעקבות הרפורמה החדשה של משרד האוצר יחד עם פרויקט הר הביטוח – כללי המשחק השתנו ואתם מרוויחים בגדול.

חסכון ממוצע של 
1,000 ש"ח
 למשפחה

בדיקה עצמאית בהר הביטוח מול בדיקה של מומחה

סעיפים
מומחי הר הביטוח
בדיקה עצמאית בהר הביטוח
טיפול בכפל ביטוחי
מידע על סכומי פיצוי / כיסוי
מידע על ביטוחים מוסתרים
כיסויים פנסיוניים, גמל והשתלמות
מידע על החרגות
תוספות מקצועיות ורפואיות
תנאי פוליסה והנחות