fbpx

בדיקה מקצועית באתר הר הביטוח​

במדגם שנערך לאלפי ישראלים באתר "הר הביטוח" של משרד האוצר, נראה כי למעלה מ-80% מהציבור משלמים על ביטוחים כפולים ומיותרים
בדיקה מהירה ללא עלות

אתר זה הינו אתר של גוף פרטי ולא הר הביטוח הממשלתי