fbpx

תקנון אתר אינטרנט ומדיניות פרטיות

הערות:

 • התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הגדרות כלליות:

 • "האתר": האתר ו/או בעל האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה ומתייחסים אל הגוף העומד מאחורי האתר.

הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות:

 • האתר ו/או מי מטעמו (לרבות חברות קשורות וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאי לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותו, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור").
 • במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת את הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.
 • האתר יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם") האתר רשאי להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע וליצירת קשר עמך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הנך רשאי להודיע לאתר בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לו שאתה מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.

הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר:

 • האתר עשוי לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. האתר ישמור את המידע במאגרי המידע שלו.

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך:

 • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 • התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על האתר ובין אם מידע שהאתר יקבל לצורך משלוח מידע ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לאתר.
 • יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
 • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. משלוח הצעות שיווקיות מטעם האתר ו/או מי מטעמו.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד.
 • ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים/פרסומות של צדדים שלישיים:

אני מסכים להעברת המידע אודותיי לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ומאשר קבלת תוכן שיווקי מצדדים שלישיים.

האתר רשאי לשתף מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שהפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים, כגון חברות מסחריות, עסקים, מוקדי מכירות בענפים שונים ומגוונים במשק הישראלי בהתאם לאמור על פי דין, לרבות במקרים הבאים:

 • במידה וקיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים.
 • החברות אשר מקבלות את המידע הינן משתנות מדי חודש לדוגמא – רשויות מקומיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, חברות ומשווקי סלולר, סוכנויות ביטוח, מוקדי תרומות של בית חב"ד, מוקדי תיאום פגישות העוסקים בשיווק מוצרי צריכה, מכוני לימוד ומכללות ועוד.
 • לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. לעניין זה הנך מאשר בזאת לאתר להעביר את פרטיך האישיים למפרסמים ולצדדים שלישיים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון.
 • אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לאתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלוונטית וליצירת או שמירת קשר איתך.
 • יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק ואחרות בפעולות שתבצע באתר. אנו לא נמסור מידע אישי מיוזמתנו לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.
 • לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

מטעמים משפטיים:

 • אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם הדבר יידרש, לדעת האתר, לצורך ו/או המסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין האתר.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש של האתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי האתר או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • בכל מקרה שהאתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לאתר.
 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על פי דין למסור את הפרטים.

הרשאות לאתר או למי מטעמו:

 • האתר מתיר או עשוי להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורו את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמש או עשוי להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר וברשתות החברתיות . לצורך ניהול הפרסומות , חברות אלה עשויות להציב בדפדפן אובייקטים שונים כגון cookies במודעות פרסומת או בדפי האתר . המידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות בcookies כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

בהשארת פרטים באתר האינטרנט או ברשתות החברתיות של האתר מאשר את כניסה של האתר או מי מטעמו לבדיקה מעמיקה באתרים הבאים:  

 • כניסה לאתר הר הביטוח (כתובת האתר: https://harb.cma.gov.il/), לצורך בדיקה בגין תיק הביטוח / פוליסות מנהלים וכו ' , אישור התקנון נותן את הסכמת הלקוח לכניסה ושמירת המידע המצוין באתר – הרשאה חד פעמית לקבלת המידע. ההרשאה תקפה ל-5 ימי עסקים מרגע אישור התקנון.
 • כניסה לאתר הר הכסף (כתובת האתר: https://itur.mof.gov.il/), ובדיקת קופות על שמך , אישור התקנון מאשר את הכניסה לאתר הר הכסף פעם אחת בלבד והמידע שימצא באתר ישמר במאגרי המידע של האתר.