fbpx

הר הביטוח: בדיקה בליווי מומחה

*ללא עלות וללא התחייבות*
ב- 3 דקות שיחה ותוך כדי צפייה בתיק הביטוחי שלכם - תדעו האם וכמה לערך תוכלו לחסוך והאם קיימים פערים משמעותיים בפוליסות שלכם
בעקבות ריבוי פניות, ההרשמה תיסגר בעוד:
00
ימים
00
שעות
00
דקות
00
שניות

בדיקה עצמאית בהר הביטוח מול בדיקה של מומחה

סעיפים
מומחי הר הביטוח
בדיקה עצמאית בהר הביטוח
טיפול בכפל ביטוחי
מידע על סכומי פיצוי / כיסוי
מידע על ביטוחים מוסתרים
כיסויים פנסיוניים, גמל והשתלמות
מידע על החרגות
תוספות מקצועיות ורפואיות
תנאי פוליסה והנחות